Di çapemeniyê de

 
Zimanê Kurdî zimanê muzîkê ye!

fêmkirina kurdan a bi çand û hunerê, 01/03/2012